PL TR EN
powrót
Włókna aramidowe
Zastosowanie
  • drogi publiczne (autostrady, drogi ekspresowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe)
  • drogi wewnętrzne (place manewrowe, parkingi, centra logistyczne)
  • lotniska cywilne i wojskowe (pasy startowe, drogi kołowania, płyty postojowe samolotów)
Wpływ na właściwości mieszanek mineralno asfaltowych

Włókna aramidowe Forta-Fi umożliwiają wyprodukowanie mieszanek mineralno – asfaltowych o zwiększonej odporności na spękania niskotemperaturowe, odporności na wodę i mróz, poprawę parametrów koleinowania oraz sztywności i trwałości zmęczeniowej przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów na niezmienionym poziome lub ich nieznaczną poprawę. Dodatek ten polepszając wiele właściwości mieszanki mineralno asfaltowej, przyczynia się do znacznego wydłużenia trwałości nawierzchni drogowych lub umożliwia pocienienie konstrukcji nawierzchni przy zachowaniu jej parametrów użytkowych” (Rekomendacja Techniczna IBDiM nr IBDiM-RT-2017/00184)