Our vision your roads.
WEGARTEN Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel. + 48 515 271 441
e-mail: biuro@wegarten.pl

Wegarten Sp. z o.o. – kompleksowa realizacja projektów infrastrukturalnych od koncepcji, po fazę projektową
i realizacyjną aż do odbiorów i przekazania Inwestorowi.

Realizacje drogowe z wykorzystaniem specjalistycznych technologii. Rubblizing czy wzmocnienie nawierzchni zbrojeniem rozproszonym (włóknami aramidowymi) to tylko niektóre ze stosowanych rozwiązań poprawiających trwałość nawierzchni oraz redukujących koszty budowy i eksploatacji dróg i ulic.
Zobacz też projekty stałej
i czasowej organizacji ruchu:
Wegarten.pl

O firmie Wegarten

Obszar działania Wegarten Sp. z o.o. obejmuje drogi miejskie i zamiejskie, lotniska, centra logistyczne itp. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zastosowania specjalistycznych technologii, unikatowych w skali świata rozwiązań mających na celu poprawę parametrów użytkowych obiektów infrastrukturalnych.

Współpracujemy z jednostkami naukowo – badawczymi i dysponujemy zespołem doradczym wykwalifikowanej kadry naukowej – wysokiej klasy specjalistów w danych dziedzinach. Promujemy rozwiązania, oferujemy produkty i usługi, które w sposób znaczący wpływają na poprawę bezpieczeństwa, redukują bieżące koszty utrzymania oraz skracają czas i częstotliwość remontów.

Roboty drogowe / Informacje ogólne

Firma Wegarten realizuje prace drogowe w pełnym zakresie:

 • roboty rozbiórkowe i roboty ziemne,
 • roboty brukarskie,
 • roboty bitumiczne,
 • stabilizacje gruntu,
 • makroniwelacje terenu,
 • inne specjalistyczne.

 

Posiadamy wykwalifikowane zespoły bitumiczne z ogromnym doświadczeniem w realizacji projektów infrastrukturalnych. Bogaty park maszynowy (koparki, ładowarki, spycharki, równiarki, układarki mas bitumicznych, łamacze wielogłowicowe) pozwala nam na pełną realizację zadań.

Roboty drogowe / Video

S19 Lublin – Kraśnik – układanie nawierzchni jezdni serwisowej
S19 Lublin – Kraśnik – układanie na ciągu głównym warstwy ścieralnej z wykorzystaniem podajnika
S19 Lublin – Kraśnik – układanie na ciągu głównym warstwy ścieralnej z wykorzystaniem podajnika
S19 Lublin – Kraśnik – układanie na ciągu głównym warstwy ścieralnej z wykorzystaniem podajnika
Ul. Karolkowa w Warszawie – układanie warstwy ścieralnej
Park maszynowy Wegarten
Ul. Mangalia w Warszawie – układanie warstwy ścieralnej
S2 Południowa Obwodnica Warszawy – układanie nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego
Ul. Płocka w Warszawie – układanie nawierzchni asfaltowej
Transport maszyn
S79 – układanie warstwy podbudowy z betonu cementowego
Inne prace drogowe

Roboty drogowe / Dokumenty do pobrania

RAPORT Z BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH Z DODATKIEM WŁÓKIEN FORTA-FI - POLITECHNIKA GDAŃSKA

Odprężanie (rubblizing) / Informacje ogólne

Rubblizing (odprężenie i rozdrobnienie) nawierzchni betonowej – metoda opracowana w USA na początku lat 80-tych mająca na celu uzyskanie strukturalnie mocnej warstwy podbudowy przed wykonaniem kolejnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z zastosowaniem nakładki z warstw asfaltowych. Zabezpiecza przed wystąpieniem spękań odbitych w tych warstwach poprzez zagęszczenie i wyrównanie do jednego poziomu istniejących na nawierzchni betonowej uszkodzeń oraz jej szczelin dylatacyjnych. Pokruszona na miejscu warstwa nawierzchni stanowi zespół brył o nieregularnej wielkości i kształcie, które po odpowiednim wtłoczeniu w podłoże i zagęszczeniu tworzy ścisłą, zaklinowaną warstwę. Posiada wysoką wytrzymałość na ścinanie i odporność na koleinowanie.

Do wykonania rubblizingu stosuje się wielogłowicowe łamacze do nawierzchni MHB (Multi Head Breaker). MHB jest to samojezdna jednostka na kołach ogumionych, która wyposażona jest w pary młotów. Połowa młotów umieszczona jest w rzędzie przednim a druga połowa w rzędzie tylnym. Rząd tylny przesunięty jest po przekątnej względem rzędu przedniego. Każda para młotów jest doczepiona do cylindra hydraulicznego, który działa jako niezależna jednostka, wywołując zmienną energię niezależnie od wybranej (zadanej) wysokości spadania młota i liczby cykli (od 30 do 35 uderzeń na minutę). Maszyna o szerokości 2,44m wyposażona jest w 12 młotów, każdy po 200mm szerokości. Dodatkowo do podstawy maszyny doczepiane są dwa boczne skrzydła, każde wyposażona w dwa młoty o szerokości 300 – 381mm. Daje to pełną szerokość maszyny wynoszącą 3,95m. Operator w dowolnym momencie przejazdu jest w stanie regulować prędkość maszyny oraz wysokość opadania każdego z młotów w celu uzyskania optymalnego pokruszenia nawierzchni. Każdy z młotów w dowolnym momencie pracy maszyny może zostać wyłączony, co daje możliwość ochrony urządzeń podziemnych. Układ hydrauliczny maszyny daje pełną kontrolę i panowanie operatora nad maszyną. Po odprężeniu i rozdrobnieniu nawierzchni poprzez użycie maszyny MHB następuje jej dokruszenie i dogęszczenie walcem o wadze 9t lub cięższym, wyposażonym w kratę typu „Z”. W efekcie końcowym uzyskujemy beton pokruszony w sposób jednorodny na całej szerokości jezdni, w ziarna, które nie przekraczają średnicy 310mm. Jednocześnie co najmniej 75% ziaren posiada wymiary nie większe niż następujące:

 • w dolnej połowie płyty – 230mm,
 • w górnej połowie płyty – 75mm,
 • na powierzchni płyty – 50mm.

Odprężanie (rubblizing) / Video

Kruszarka wielomłotowa
Gilotyna łamiąca 8600
Gilotyna łamiąca 8600
Gilotyna łamiąca 8600
Gilotyna łamiąca 8600
Rubblizing - Bydgosz Airport
Rozbiórka autostrady D1 Czechy
Rubblizng - Szymany Airport

Odprężanie (rubblizing) / Galeria

Odprężanie (rubblizing) / Dokumenty do pobrania

Orzeczenie dotyczące oceny przydatności metody "rubblizingu" przy użyciu technologii MHB do odprężania betonowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni lotniskowych
Szczegółowa specyfikacja techniczna - rozkruszona nawierzchnia betonowa ("rubblized pavement")
Technologia przebudowy konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801
Concrete Pavement Rehabilitation - ANTIGO

Włókna aramidowe / Informacje ogólne

Włókna aramidowe Forta-Fi umożliwiają wyprodukowanie mieszanek mineralno – asfaltowych o zwiększonej odporności na spękania niskotemperaturowe, odporności na wodę i mróz, poprawę parametrów koleinowania oraz sztywności i trwałości zmęczeniowej przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów na niezmienionym poziome lub ich nieznaczną poprawę. Dodatek ten polepszając wiele właściwości mieszanki mineralno asfaltowej, przyczynia się do znacznego wydłużenia trwałości nawierzchni drogowych lub umożliwia pocienienie konstrukcji nawierzchni przy zachowaniu jej parametrów użytkowych” (Rekomendacja Techniczna IBDiM nr IBDiM-RT-2017/00184).

Zastosowanie:

 • drogi publiczne (autostrady, drogi ekspresowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe),
 • drogi wewnętrzne (place manewrowe, parkingi, centra logistyczne),
 • lotniska cywilne i wojskowe (pasy startowe, drogi kołowania, płyty postojowe samolotów).

Włókna aramidowe / Galeria

Włókna aramidowe / Dokumenty do pobrania

Raport z badania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem włókien FORTA-FI - Politechnika Gdańska
Wpływ włókien kewlarowych FORTA-FI na jakość mieszanek mineralno-asfaltowych - Politechnika Gdańska
Rekomendacja Politechniki Gdańskiej - zastosowania włókien aramidowych FORTA-FI w mieszankach mineralno-asfaltowych
Rekomendacja techniczna IBDiM
Effect of polymer fibres reinforcement on selected properties of asphalt mixtures (ENG)

Organizacja ruchu

Wegarten Sp. z o.o. od lat z sukcesem tworzy i realizuje projekty branży drogowej. Oferujemy usługi z zakresu tworzenia infrastruktury drogowej od fazy koncepcyjnej po realizację w terenie. Nasza wykwalifikowana kadra oraz profesjonalny sprzęt to klucz do terminowego i profesjonalnego zakończenia stawianych nam wyzwań: tworzenia koncepcji, wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowania stałych i czasowych rozwiązań ruchu drogowego czy prowadzenia robót drogowych.

Dowiedz się więcej na temat projektowania stałej i czasowej organizacji ruchu oraz projektów obsługi komunikacyjnej na: www.wegarten.pl

Masz pytania? zadzwoń.
+ 48 515 271 441
Masz pytania? zadzwoń.
+ 48 515 271 441